TDM WebStudio

Izgradite svoj digitalni integritet

SEO

SEO je skraćenica od engleskog Search Engine Optimization, a predstavlja optimizaciju sajta. To je, u stvari, rad na lakšem učitavanju sajta i težnji da se dostigne što bolja pozicija na pretraživačima (Google). SEO optimizacija postiže se prilagođavanjem algoritmima koje koriste pretraživači za pozicioniranje sadržaja. Za to postoji mnogo strategija, a kako pretraživači iz dana u dan menjaju svoje algoritme, tako se i strategije veoma često menjaju.

Postoji podela SEO optimizacije na onpage i offpage SEO.

Offpage SEO optimizacija je vezana za građenje imidža i reputacije na iternetu, odnosno za proces optimizacije sajta van njegovih stranica i bez diranja koda. 

Ono što radi TDM web studio je prvenstveno onpage SEO optimizacija, ona podrazumeva analizu ključnih reči, optimizaciju meta tagova, sređivanje tagova u sadržaju, optimizaciju naslova i podnaslova, korišćenje strong, italic i blockquote tagova, izlazni linkovi ka kvalitetnim sajtovima, interni linkovi ka bitnoj stranici sa ključnom reči, poboljšavanje vremena učitavanja stranice (optimalno vreme je ispod 3 sekunde), rensponsive dizajn sajta, dugmići za šerovanje društvenih mreža (facebook, twiter, youtube, instagram) i još mnogo toga.

Na prvu stranu pretraživača se veoma teško stiže, ali se zato ta pozicija vrlo lako gubi. Zato je SEO optimizacija veoma bitan faktor svakog sajta.

SEO optimimizacija sajta je proces koji traje onoliko koliko Vaš web sajt postoji.

Nekada su potrebni meseci da se dođe do one prve “magične” strane Google-a, a kada se to konačno postigne rad na SEO optimizaciji ne sme prestati jer, kao što rekosmo, ta pozicija može lako da se izgubi i nije isključeno da preko noći sa prve završite na recimo petoj strani.

Proces vezan za SEO optimizaciju Vašeg sajta

SEO konsultacije

Razumevanje Vašeg poslovanja i željenih ciljeva na mreži, uz savete šta bi trebalo unaprediti da bi naša SEO kampanja bila uspešna.

SEO analiza

Analiza tehničkog dela sajta, analiza sadržaja i veza.

Istraživanje

Istraživanje konkurencije, njihovo rangiranje i šta treba preduzeti da bi ih prestigli.

Ključne reči

Potrebno je odrediti najbolje pojmove za ključne reči i po njima optimizovati stranice. Njihovo pravilno korišćenje podiže rang na Google-u i privlači korisnike.

Kreiranje sadržaja

Mi kreiramo kvalitetan, relevantan i zanimljiv sadržaj, optimizovan za Vaše ključne reči.

SEO izveštaji

Podnosimo mesečni izveštaj o aktivnostima vezanih za SEO Vašeg sajta, uticajima na rangiranje sajta i postignute ciljeve.

COPYWRITING sa akcentom na SEO

Copywriting je umetnost pisanja i izražavanja tako da se iskaže suština u privlačnim i kratkim porukama upućenim klijentu. To je, u stvari, pisanje sadržaja koji se koristi u svrhu marketinga, a za cilj ima da čitaoca ubedi da reaguje, odnosno da kupi određeni proizvod ili uslugu, prihvati ideje, stavove i slično.

Kod tekstova koji čine web prezentacije copywriting ima posebnu ulogu koja se odnosi na SEO optimizaciju teksta za bolje rangiranje na pretraživačima.  Ovo se postiže učestalim korišćenjem ključnih reči ili fraza u sadržaju web stranice. Veština copywriter-a ovde naročito dolazi do izražaja jer tekst mora da prilagodi čitaocima, ali i robotima, tj. softverima pretraživača koji beleže sadržaj, razvrstavaju ga i rangiraju.

Naša COPYWRITING ponuda

Pisanje originalnih tekstova sa SEO optimizacijom. Cena jedne strane je 20€. Jedna strana sadrži oko 2000 karaktera sa razmacima, odnosno oko 300 reči.

Korektura, lektura i SEO na dostavljene tekstove. Cena 7€ po strani.

© 2019 TDM WEB STUDIO